องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาขับเคลื่อนอบต.บ้านด้าย
 1. แผนพัฒชุมชน
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเงิน การคลัง
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
กฏหมายท้องถิ่น
 • พรบ / พรก.
 •  
  การป้องกันการทุจริต
   
  คู่มือการปฏิบัติงาน
   
  ITA อบต.บ้านด้าย
   
  เอกสารดาวน์โหลด
   
  แผนพัฒนาชุมชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนดำเนินงาน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  แผนอัตรากำลังพนักงาน
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  รายงานงบการเงินประจำเดือน
  รายงานงบการเงินประจำปี
  รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
  ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  คู่มือประชาชน
  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
  ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  เอกสารเผยแพร่
  รายงานการเงิน-การคลัง
  งานจัดเก็บรายได้
  งานวิเคราะห์
     
     
   
   
   
   
   

   

   
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    (ประกาศเมื่อ 20/02/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งจัดทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/01/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 9823 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/01/2563 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต.2595 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/01/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 27/12/2562 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
     
  การตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 บ้านป่าก่อย หมู่ 8 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    (ประกาศเมื่อ 27/01/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร (รถเมล์เขียว) พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 27/01/2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำเหมืองฝั่งตะวันตก บ้านป่าบงงาม หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/01/2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่สำหรับจัดนิทรรศการในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 22/01/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 21/01/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสนามกีฬากลาง อบต.บ้านด้าย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 16/01/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5849 ชร   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 15/01/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกทุกขยะ)หมายเลขทะเบียน 81-5118 ชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 15/01/2563 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 14/01/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สวนเกษตร อบต.บ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 10/01/2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 09/01/2563 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 09/01/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน 1 กค 7820 จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 06/01/2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์สร้างจิตสำนึกความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 06/01/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูฝายร่องธาตุ หมู่ที่ 3 บ้านดงป่าสัก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 06/01/2563 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจัดพิมพ์เอกสารต่างๆของกองช่างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 26/12/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของอาคาร สถานที่ ตลอดจนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 26/12/2562 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 บ้านป่าก๋อย หมู่ 8  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/12/2562 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนายคำ ติยะกว้าง บ้านป่าก๋อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/12/2562 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 ต่อจากโครงการเดิม บ้านป่าก่อย หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/12/2562 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ ตลอดจนทรัพย์สิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดย วิธีเฉพาะเจา
    (ประกาศเมื่อ 29/11/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจัดพิมพ์เอกสารต่างๆของกองช่างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 29/11/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
     
  ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
    (ประกาศเมื่อ 09/01/2563 เปิดอ่าน 23 ครั้ง)
   
     
  ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
    (ประกาศเมื่อ 08/01/2563 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/12/2562 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิดจืด ประจำเดือนธันวาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเ
    (ประกาศเมื่อ 29/12/2562 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นโพธิ์ บ้านป่าบงงาม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/12/2562 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 (นายบุญส่ง จันทาพูน) บ้านสันทรายน้อย หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 20/12/2562 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 4 บ้านสันทรายน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 20/12/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 20/12/2562 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน/ปรังปรุงถนน คสล. สายต้นโพธิ์ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 19/12/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 17/12/2562 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โด
    (ประกาศเมื่อ 17/12/2562 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 1 บ้านสันทรายน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 17/12/2562 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 บ้านสันทรายน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 17/12/2562 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
     

  Page : 1 2 3 4 5 6
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
  โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
  อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
  :: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
  Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
  Design by Chiangrai Enter Soft.